Визија за околината

Ние сме силно посветени на намалување на штетното влијание врз околината

Интелигентни решенија

Создаваме решенија за подобрување на секојдневниот живот

Визија за технологија

Инвестираме во развој на нови и современи технологии

FoxIT - Печки на пелет

10 % попуст на печките на пелет FoxIT 6, 8 и 10 со електронски контролен панел TiEmme, константна контрола на подпритисокот во комората за согорување и автоматско подесување на параметрите на согорувањето, како би се одржал константен проток на воздухот и квалитет на согорувањето. Горилник и транспортер за пелет изработени од сив лив (гус). Програмирано автоматско чистење на горилникот во зависност од работната моќност и успешно палење 4-5 дена без чистење на горилникот. Лесно чистење на изменувачот и печката. Вградени сигурносни системи и функции. Потполно автоматско препознавање на квалитетот на пелетот. Можност за програмирање на палење и гасење (дневно,неделно и викенд). Автоматско подесување на вентилаторот за греење спрема температурата на гасовите. Можност за приклучување на собен термостат наместо сондата за собна температура. 

 

Копер е еден од главните снабдувачи со широк асортиман на апарати за домаќинството како и други комерцијални производи. Производите се пакувани по најновите технологии и трендови како на изглед така и по функционалност, како што се енергетски најефикасните шпорети. Копер има производи кои одговараат за вашите потреби.

Сигурност, квалитет на изработка, енергетска ефикасност, тоа се само дел од големите вредности и најчесто причини што се повеќе и повеќе луѓе се одлучуваат за дел од производите да ги купат токму од Копер како: шпорети, шпорети на дрва, разладни витрини, витрини за вино, камини, печки. Производите на Копер се почесто се наоѓаат на се повеќе пазари ширум Европа, и сето тоа доволно сведочи за квалитетот на производите.

Палета на производи