Правила за испорака

Користење 

www.koper.com.mk Web страницата можете да ја користете без никакви надокнади за користењето, а во согласност со овде наведените услови и правила. Со користењето на продавницата на www.koper.com.mk се обврзувате да ги почитувате следните услови и правила

Нарачка 

Производите се нарачуваат по електронски пат со селектирање на одреден производ и додавање во потрошувачката кошничка . Производите се сметаат за нарачани во моментот кога купувачот избере, нарача како и го потврди начинот на плаќање. Продавачот обврзува да ги испорача сите нарачани производи. За производи кои ги нема во магацин ќе биде привремено стопиран тој производ за купување online. За нарачување на голема количина од одреден производ контактирајте преку контакт формата.

Цени 

www.koper.com.mk Web страницата ги запазува цените од денот на нарачаката. Во нив е пресметан ДДВ.

Подготовка на нарачката 

Нарачаните производи ќе бидат соодветно спакувани во специјални заштитени кутии за да истите не бидат оштетени за време на транспортот. Купувачот е должен при превземањето на нарачката да ја провери од евентуалните оштетувања и веднаш да ја рекламира. Во спротивно не се превзема никаква одговорност по однос на рекламацијата за испорака на производите.

Плаќање 

Купувачот се обврзува да ја плати сумата за испорачаните производи преку кредитни картички, преку нашата веб страница. По извршената трансакција продавачаот спрема договорот што го има потпишано со Halkbank i Casys се обврзува да ја достави робата до купувачот до одредено време нагласено подолу во делот за испорака.

Испорака 

Копер нарачката ја доставува со сопствени возила и тоа од 3-10 дена од денот на нарачката на производот.

Измени 

Копер го задржува правото на измена на овие услови и правила без претходна најава. Сите промени се применуваат на користењето на koper.com.mk интернет сајтот.