Печки и котли на пелет

BearIT 15 LT

Карактеристики на производот
 • Тежина: 186 Kg
 • Надворешни димензии: 600*660*1000 mm
 • Напон: 220V / 50Hz
 • Номинална моќ на греење: 17 KW
 • Редуцирана излезна топлина 6 KW
 • Топлински излез на вода: 15 KW
 • Топлински излез во простор: 2 KW
 • Излез на димни гасови: 80 mm
 • Капацитет на загревање m3: 275-365
 • Капацитет на загревање m2: 102-136
 • Енергетска ефикасност: 90.4 %
 • Капацитет на резервоар: 35 Kg
 • Максимално согорување на гориво на час: 2.1 Kg
 • Минимално согорување на гориво на час: 1.2 Kg
 • Автономна работа при редуцирано загревање: 29.2 h
 • Автономна работа при номинално загревање: 16.6 h
 • Температура на издувна цевка при редуцирано загревање: 92 C
 • Температура на издувна цевка при номинална излезна топлина: 138 C
 • Потрошувачка на електрична енергија: 300 W
 • Работен притисок: 1.8 bar
 • Максимален притисок: 3 bar

Печка на пелет за етажно греење со вода со електронски контролен панел TiEmme, константна контрола на подпритисокот во комората за согорување и автоматско подесување на параметрите на согорувањето, како би се одржал константен проток на воздухот и квалитет на согорувањето. Горилник и транспортер за пелет изработени од сив лив (гус). Интегрирани пумпа, експанзија и автоматско лонче за воздух. Програмирано автоматско чистење на горилникот во зависност од работната моќност и успешно палење 4-5 дена без чистење на горилникот. Лесно чистење на изменувачот со помош на лост преку турболаторите и лесно одржување на печката. Вградени сигурносни системи и функции. Потполно автоматско препознавање на квалитетот на пелетот. Можност за програмирање на палење и гасење (дневно,неделно и викенд).Можност за приклучување на собен термостат наместо сондата за собна температура. Можност за приклуување на бафер и температурна контрола. Можност за приклучување на модем и конекција на интернет за печката да биде контролирана преку мобилен телефон или преку пребарувач на персонален комјутер. Со додавањето на ваков модем корисникот добива 24 часа сервис преку интернет.

68.000 ден.