Контакт

Петре Пендевски

E-mail: admin@koper.com.mk

Менче Пендевска

E-mail: exports@koper.com.mk

Тел: +389‎75335251

Елена Пендевска

E-mail: export@koper.com.mk

Тел: +38975212234

Даница Петрова

E-mail: sales@koper.com.mk

Тел: +38975327715

Анастасија Ангелова

E-mail: supply@koper.com.mk

Тел: +38976493850

E-mails:

servis@koper.com.mk

info@koper.com.mk

Тел: +38975327731