Печки и котли на пелет

FoxIT 6

Карактеристики на производот
 • Тежина: 102 kg
 • Надворешни димензии: 515*530*900 mm
 • Напон: 220V / 50Hz
 • Номинална моќ на греење: 6 KW
 • Редуцирана излезна топлина 3 KW
 • Излез на димни гасови: 80 mm
 • Капацитет на загревање m3: 98-130
 • Капацитет на загревање m2: 36-48
 • Енергетска ефикасност: 92 %
 • Капацитет на резервоар: 12 Kg
 • Максимално согорување на гориво на час: 1.3 Kg
 • Минимално согорување на гориво на час: 0.7 Kg
 • Автономна работа при редуцирано загревање: 17.2 h
 • Автономна работа при номинално загревање: 9.2 h
 • Температура на издувна цевка при редуцирано загревање: 92 C
 • Температура на издувна цевка при номинална излезна топлина: 136 C
 • Потрошувачка на електрична енергија: 320 W

Печка на пелет со електронски контролен панел TiEmme, константна контрола на подпритисокот во комората за согорување и автоматско подесување на параметрите на согорувањето, како би се одржал константен проток на воздухот и квалитет на согорувањето. Горилник и транспортер за пелет изработени од сив лив (гус). Програмирано автоматско чистење на горилникот во зависност од работната моќност и успешно палење 4-5 дена без чистење на горилникот. Лесно чистење на изменувачот и печката. Вградени сигурносни системи и функции. Потполно автоматско препознавање на квалитетот на пелетот. Можност за програмирање на палење и гасење (дневно,неделно и викенд). Автоматско подесување на вентилаторот за греење спрема температурата на гасовите. Можност за приклучување на собен термостат наместо сондата за собна температура. Можност за приклучување на модем и конекција на интернет за печката да биде контролирана преку мобилен телефон или преку пребарувач на персонален комјутер. Со додавањето на ваков модем корисникот добива 24 часа сервис преку интернет.

36.900 ден.