За нас

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА
НАШАТА МИСИЈА

Создавање вредности за нашите клиенти, нудејќи ги нашите производи со оптимален квалитет и цена.

НАШАТА ВИЗИЈА

Да станеме национална и глобална водечка фирма која има одлични бизнис и општествени вредности, кои постојано се надоградуваат. Фирма која ги задржува своите клиенти, вработените и акционерите со максимално задоволство. Вредности кои ги поседуваме и задржуваме со цел остварување на нашата мисија:
• Квалитет
• Задоволство на клиентите
• Хуманитарна ориентација
• Тимски дух
• Соработка
• Глобализација
• Еколошка свест
• Етнички вредности

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Корпоративниот критериум за вработување и унапредување е во пишана форма во согласност со опсегот на нашата политика за Човечки ресурси. Здравјето и безбедноста ни се на прво место. 
Целта на нашата политика за ЧР е:
– вистинската личност за вистинската работа, 
– еднаква плата за еднаква работа, 
– еднакви можности за сите,
– предвидена е потребна обука за сите вработени,
– опис на работата за сите вработени, и
– Подобрување на компетенциите на нашата работна сила, останувајќи им лојални на нашите коорпоративни принципи.
Постоење на дефиниран систем за човечки ресурси со точни процедури и информираност на сите вработени за истото преку Прирачникот за човечки ресурси.

ИСТОРИЈА

Основана од страна на г-дин Петре Пендевски во 1990 година, најпрво како мала фабрика за производство на греалки.

ДЕНЕС

Со голем успех фабриката произведува домашни апарати и комерцијални фрижидери.
• 100 000 продукти е годишниот капацитет на производство
• повеќе од 150 вработени
• одобрени добавувачи,
• 10.000 м2 површина на фабриката,
• Компјутерска, нумерички контролирана опрема,
• повеќе од 60 мрежи на клиенти во 14 земји во Европа и во Русија 
• ИСО 9001 Систем за квалитет ,
• широко портфолио на клиенти, силна слика на бренд, солидна финансиска структура, широка продажба, и сервис по продажната мрежа, големиот извозен потенцијал, модерните производствени капацитети и високата продуктивност се атрибути за нашата компанија, поставувајќи се на респективно место во индустријата.